Kurulurken

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, 200'ün üzerinde çalışanımızın 4 yıllık emeği ile gerçekleştirilmiştir.


Küratörlüğü TRT yöneticileri tarafından yapılan müzede sergilenen malzemelerin temelini, önceki yıllarda TRT bünyesinde kurulan farklı temalı müze çalışmalarının malzemeleri oluşturmakla birlikte, özellikle yayıncılıkta tarihsel gelişimi eksiksiz yansıtmak üzere, Kurumumuza ait tüm yayın merkezleri, arşivler ve yayınlar* taranarak malzemeler toplanmıştır.

Müzenin bilgisayar donanımları ve mimari düzenlemeler hariç, içeriği oluşturan yazılım, grafik, hologram ve atölye uygulamaları dahil tüm işleri TRT personeli tarafından TRT olanakları ile gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça
 • Dünden Bugüne Radyo-Televizyon 1927-1990, TRT
 • Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: 1927-2000,
  Prof. Dr. Özden ÇANKAYA
 • Şirket Telsizinden Devlet Radyosu’na,
  Prof. Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU
 • Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985),
  Dr. Özden ÇANKAYA
 • Radyo Notları, Turgut ÖZAKMAN
 • Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı,
  Prof. Dr. Aysel AZİZ
 • 80 Yılda Devri Alem, Lalifer BALIBEYOĞLU
 • TRT Genel Yayın Planları
 • TRT Radyo Televizyon Dergileri
 • TRT Yıllık Faaliyet Raporları